Agencja Ubezpieczeniowa w Żarkach

Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne:

 

 • obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych;

 • Zielona Karta (ZK) – wymagana przy przemieszczaniu się pojazdem w krajach poza Unią Europejską;

 • PZU Auto Ochrona – szybka i wygodna likwidacja szkody z ubezpieczenia OC sprawcy;

 • Autocasco (AC) – na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, jego części lub wyposażenia;

 • Minicasco (MC) – tańsza wersja AC, mniejszy zakres ochrony ubezpieczeniowej;

 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – na wypadek śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów transportu zwłok, świadczenie za przebytą operację chirurgiczną i hospitalizację, za przeszkolenie osób, których niepełnosprawność powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

 • NNW Max – ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy;

 • PZU Auto Pomoc – pomoc w trudnych sytuacjach w trakcie podróży (np. wypadek, kradzież pojazdu, awaria pojazdu, zapewnienie pojazdu zastępczego, holowanie itp.);

 • PZU Auto Szyba – naprawa lub wymiana szyb bez wpływu na bezszkodowy przebieg ubezpieczenia;

 • PZU Ochrona Zniżek w OC i AC – zabezpieczenie przed utratą zniżek za bezszkodowy przebieg, pomimo wypłacenia odszkodowania.

 

Ponadto polecamy inne ubezpieczenia:

 

 • kompleksowe ubezpieczenie Bezpieczny Rowerzysta;

 • kompleksowe ubezpieczenie Jachtów śródlądowych i innych sprzętów wodnych;

 • kompleksowe ubezpieczenie Aerocasco.

 

Zobacz i dowiedz się więcej o ubezpieczeniach komunikacyjnych

Kliknij na obrazek poniżej, aby dowiedzieć się więcej: