Agencja Ubezpieczeniowa w Żarkach

Przedmiotem ubezpieczenia może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, takie jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i narzędzia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo) oraz usługi Assistance.

 

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje:

 

  • ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych żywiołów;

  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem;

  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia;

  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową;

  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (sprzęt stacjonarny i przenośny, nośniki danych i dane, np. laptopy, telefony komórkowe, serwery, kasy fiskalne);

  • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo);

  • ubezpieczenie Assistance (pomoc medyczna, zorganizowanie lokalu zastępczego, interwencja specjalisty po powstaniu szkody, dozór po szkodzie).

 

Możliwe jest rozszerzenie podstawowego zakresu ubezpieczenia, który zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb.

 

Zobacz i dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dla firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Kliknij na obrazek poniżej, aby dowiedzieć się więcej: