Agencja Ubezpieczeniowa w Żarkach

Przedmiotem ubezpieczenia może być: dom wraz z budynkami i budowlami na posesji, mieszkanie z pomieszczeniami przynależnymi, domek letniskowy lub dom w budowie.

 

W ramach ubezpieczenia mogą zostać objęte:

 

 • mury budynku;

 • elementy stałe, np. szafy wnękowe, sufity podwieszane, schody, podłogi, antresole;

 • mienie ruchome znajdujące się wewnątrz budynku, od kradzieży, rozboju, ognia i innych żywiołów;

 • obiekty małej architektury, np. altana, oczko wodne;

 • okna, szyby i inne łatwo tłukące się elementy;

 • dzieła sztuki oraz zbiory kolekcjonerskie;

 • elementy zewnętrzne, np. kolektory słoneczne, anteny;

 • wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze;

 

Ponadto w ramach jednej polisy można zawrzeć ubezpieczenia:

 

 • Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w życiu prywatnym – na wypadek spowodowania przez domowników śmierci, uszkodzenia ciała, inwalidztwa osobom postronnym lub zniszczenia czyjejś własności;

 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – na wypadek śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, świadczenie za powstała w wyniku nieszczęsliwego wypadku przebytą operację chirurgiczną i hospitalizację, zwrot kosztów przeszkolenia osób, których niepełnosprawność powstała w wyniku nieszczęsliwego wypadku, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

 • Pomoc w Domu – pomoc specjalistów w przypadku awarii, m.in. elektryk, ślusarz, hydraulik, technik urządzeń grzewczych);

 • nagrobka cmentarnego.

Zobacz i dowiedz się więcej o ubezpieczeniach domów, mieszkań i innych budynków lub budowli

Kliknij na obrazek poniżej, aby dowiedzieć się więcej: